Tinghuslærken


Dansk navn:
Europæisk Lærk

Latinsk navn:
Larix decidua subsp. decidua

Lokalitet:
Hovedstaden, Gribskov Kommune
Tinghus Plantage, ca. 600 m NNV for Mårum Station, Grib Skov. Tinghuslærken.
56;02,131N+12;18,618E  (position verificeret 20-07-2010)

Google Earth koordinater:
56.03552 12.31030    Vejledning

Data:
Højde: 39 meter
Omkreds: 3,15 meter
Diameter: 1 meter

Maximal alder:
220

Minimums alder:
218

Status:
Levende, sund

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Pollen fra Tinghuslærken anvendtes af Prof. C. Syrach-Larsen til kontrolleret bestøvning af Japansk Lærk (Larix kaempferi), hvilket resulterede i 3-4000 Hybrid-Lærk (Larix x marshlinsii)

Kommentar:
Tallene stammer fra 1995-1996. Sået 1776-1777. Et af Danmarks største lærketræer.

Værdi/betydning:
Bemærkelsesværdig på landsplan

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Maarum.htm

Omtalt i:
Serup, H. 1996
I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige danske træer
Dansk Dendrologisk Årsskrift, bind 14, side 38-52, København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (05-01-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (05-01-2008)