Syvmasteren


Dansk navn:
Almindelig Rødgran

Latinsk navn:
Picea abies subsp. abies

Lokalitet:
Hovedstaden, Bornholms Regionskommune
Bastemose, Almindingen, ca. 470 m ØNØ for Bastemosedhus. Syvmasteren.
55;07.699N+14;56.449E  (position verificeret 13-04-2008)

Google Earth koordinater:
55.12832 14.94082    Vejledning

Maximal alder:
200

Status:
Død

Vækstform:
Træ, to-flerstammet

Legender:
For ca. 200 år siden blev bornholmeren Hans Römer ansat som skovrider for at genrejse Almindingen. Syvmasteren væltede på et tidspunkt og syv af dens sidegrene udviklede sig til nye stammer.

Kommentar:
Tallene er fra 1995.

Værdi/betydning:
Bemærkelsesværdig på landsplan

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Almindingen.htm

Omtalt i:
Qvistorff, H.V. 1995
Berømte danske træer. 66 træer og deres historie, side 96pp, Danmarks Radios Forlag. København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (15-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (15-03-2008)