Lord Nelsons Eg


Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Gribskov Kommune
Krogdalshus, ca. 400 m VSV for Esrum Kloster. Esrum Skov, Grib Skov. Lord Nelsons Eg.
56;02,765N+12;22,275E  (position verificeret 20-07-2010)

Google Earth koordinater:
56.04608 12.37125    Vejledning

Data:
Omkreds: 3,84 meter
Diameter: 1,22 meter

Maximal alder:
185

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Lord Nelsons Eg er en af de såkaldte flådeege, der blev plantet efter, at Nelson erobrede den danske flåde i 1807. Man ville i 1810 sikre sig tilstrækkelige mængder egetømmer til den nye flåde ca. 150 år senere (1960).

Kommentar:
Tallene er fra 1995.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Esrum.htm

Omtalt i:
Qvistorff, H.V. 1995
Berømte danske træer. 66 træer og deres historie, side 96pp, Danmarks Radios Forlag. København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (28-02-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (28-02-2008)