Grenaderen


Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Furesø Kommune
Jonstrupvang, Hareskovene, ca. 500 m SV for Ravnehus. Grenaderen.
55;45,566N+12;22,678E  (position verificeret 10-10-2010)

Google Earth koordinater:
55.75944 12.37797    Vejledning

Data:
Omkreds: 5,92 meter
Diameter: 1,88 meter

Maximal alder:
700

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Oprindelsen af navnet er ukendt.

Kommentar:
Tallene er fra 1995.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Hareskovene.htm

Omtalt i:
Qvistorff, H.V. 1995
Berømte danske træer. 66 træer og deres historie, side 96pp, Danmarks Radios Forlag. København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (01-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (01-03-2008)