The Tinghus Larch


Details in Danish

Danish name:
Tinghuslærken

English name:
European Larch

Latin name:
Larix decidua subsp. decidua

Locality:
Hovedstaden, Gribskov Kommune
Tinghus Plantage, ca. 600 m NNV for Mårum Station, Grib Skov. Tinghuslærken.
56;02,131N+12;18,618E  (position verified 20-07-2010)

Google Earth coordinates:
56.03552 12.31030    Guide

Data:
Height : 39 meter
Girth: 3,15 meter
Diameter: 1 meter

Maximum age:
220

Minimum age:
218

Status:
alive, healthy

Growth form:
tree, monocormic

Legends:
Pollen of Tinghuslærken were used by Prof. C. Syrach-Larsen to pollinate Japanese Larch (Larix kaempferi). The pollination resulted in 3-4000 invididuals of Hybrid Larche (L. x marshlinsii)

Comments:
Figures from 1995-1996. Sown in 1776-1777. One of the largest larches in Denmark.

Value:
Notable within the country

Web page:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Maarum.htm

Reference:
Serup, H. 1996
I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige danske træer
Dansk Dendrologisk Årsskrift, volume 14, side 38-52, København

Reported by:
Christensen, Knud Ib  (05-01-2008)

Validation:
Well documented  (05-01-2008)