Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


Julemøde onsdag d. 2. december 2015

Dansk Dendrologisk Forening afholder sit traditionelle julemøde onsdag d. 2. december 2015 kl. 19.00 i von Langen salen, Rolighedsvej 23, 1958 Fr.berg C.

Professor Erik Dahl Kjær vil holde et foredrag med titlen: De eksotiske træarters rolle i de danske skove – uønskede fremmede eller værdifulde immigranter?

Der er en tiltagende bekymring for at bruge eksotiske træarter i Norden og Europa, som udspringer af risikoen for at indføre arter der udvikler sig til nye invasive problemer. Men samtidig forudsiger forskere klimaændringer, som sandsynligvis føre til helt nye udbredelsesområder af arterne, så derfor må vi nok også revidere hvad vi kalder hjemmehørende arter. Hvor skal man balancere i det dilemma? I foredraget diskuteres hvorfor vi fra naturens hånd har så få vedplante-arter i Nordeuropa og derfor har været så interesserede i eksotiske arter i Danmark, hvilke arter som har fundet indpas i de danske skove, hvad det har betydet for skovbrugets produktion og fleksibilitet, og hvordan det har påvirket den biologiske diversitet i skovene. Hvordan ser udviklingen ud for øjeblikket og hvordan synes fremtiden at tegne?

Endvidere skal vi høre om og se billeder fra årets tur til Fyn. Dem, der deltog, kan glæde sig til at genopleve en vellykket tur, og dem, der ikke deltog, kan ærgre sig over, at de ikke var med…

Bestyrelsen har inviteret en gruppe studerende til at deltage i mødet, det kunne måske blive nogle fremtidige medlemmer af foreningen, og vi er vanen tro vært ved et lille traktement. Endelig forventer vi at kunne lette sløret for nogle af de planer, vi har for fremtidige aktiviteter.

Vi glæder os til at se rigtig mange af foreningens medlemmer til julemødet.

BestyrelsenUdsigt ud over Hindsgavl slotshave

billige nike free run billige nike free