Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


Generalforsamlingsreferat
Referat af generalforsamlingen afholdt d. 26. marts 2014 på Skov- og Landskab kan nu ses på hjemmesiden

Ekskursion til Midt- og Vestjylland
Referat af turen til Midt- og Vestjylland i september 2012 er nu lagt på hjemmesiden

Aktivitetsprogram 2014
Lørdag d. 15. marts: Podedag i Silkeborg
Onsdag d. 26. marts: Generalforsamling
Lørdag d. 31. maj: Ekskursion til Sydsjælland
Lørdag d. 6. – søndag d. 7. september: Ekskursion til Bornholm
Søndag d. 5. oktober: Ekskursion til Assistens Kirkegård, København
Onsdag d. 3. december: Julemøde


Udsigt ud over et område nær besøgscenteret Moselund ved de tidligere brunkulslejer ved Søby. Foto fra Jyllandsturen 2012 af Peter Günther