Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Dendrologisk Forening onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00 på Skov- og Landskab, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Læs mere


Udsigt ud over et område nær besøgscenteret Moselund ved de tidligere brunkulslejer ved Søby. Foto fra Jyllandsturen 2012 af Peter Günther