Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


Medlemsmøde d. 19. januar 2015
Der afholdes medlemsmøde ("udskudt julemøde") mandag d. 19. januar 2015 kl. 19:00 i von Langen salen, Skov og Landskab, Rolighedsvej 23, Frederiksberg.
På mødet vil der blive fortalt om og vist billeder fra foreningens tur til Bornholm i efteråret 2014. Derudover vil bestyrelsen orientere om påtænkte fremtidige aktiviteter, herunder muligheden for en tur til Norditalien i foråret 2016.
Der vil vanen tro være et mindre traktement.


Udsigt ud over et område nær besøgscenteret Moselund ved de tidligere brunkulslejer ved Søby. Foto fra Jyllandsturen 2012 af Peter Günther