Brændevinsegen - Bornholm


Alternative/andre navne:
Brændevinseg - WDPA site ID 335643

Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Bornholms Regionskommune
Rømeregårdsvej, den nordlige vejside, ca. 190 m før Kongstubbevejen. Brændevinsegen.
55.133211'N 14.830673'E  (position verificeret 30-11-2009)

Google Earth koordinater:
55.133211 14.830673    Vejledning

Data:
Højde: 10 meter
Omkreds: 3,55 meter
Diameter: 1,13 meter
Målehøjde: 1,3 meter

Status:
HISTORISK, død, intet tilbage

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Træet var udgået i 2014, kun omgivet af nogle selvsåede aske. På Google Earts Street View er træet helt forsvundet i 2019.
Tidligere gik vejen nord for træet, der har stået på kanten af en sydgående slugt. Under vejforlægningen er der sket en kraftig opfyldning omkring træet, og det dør de af.
Højden skønnet.

Værdi/betydning:
FREDET/tinglyst, bemærkelsesværdig på landsplan

Omtalt i:
Hans Erik Lund 2014
Brændevinsegen 3 km. SV for Årsballe
Pers. obs.

Rapportør:
Lund, Hans Erik  (06-09-2014)

Validering:
Veldokumenteret  (06-09-2014)

Billede:
© Hans Erik Lund   Klik her    Klik her    Klik her