Svend Grathes Eg (= Den Gamle Eg)


Alternative/andre navne:
Den Gamle Eg

Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Midtjylland, Silkeborg Kommune
Silkeborg, Nordskoven, Århusvej. Den Gamle Eg.
56;10,151N+9;34,847E  (position verificeret 15-11-2017)

Google Earth koordinater:
56.16918 9.58079    Vejledning

Data:
Omkreds: 4,59 meter
Diameter: 1,46 meter

Maximal alder:
265

Status:
Levende, svag

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Under kongefejden mellem Svend, Knud og Valdemar i 1157 skal Svend Grathe have gemt sig i Svend Grathes Eg
for at undgå Knud og hans jyske tropper.

Kommentar:
Tallene er fra 1995. Alder baseret på Holten, Dansk Dendrol. Årsskr. 26: Fig.1 (1998). Kaldes normalt blot for Den Gamle Eg, bl.a. fordi Svend Grathe næppe gemte sig i egen - se den estimerede alder.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Soehoejlandet/Oplev/Traeer_+fortaeller_+histori

Omtalt i:
Qvistorff, H.V. 1995
Berømte danske træer. 66 træer og deres historie, side 96pp, Danmarks Radios Forlag. København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (17-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (17-03-2007)