Danmarks højeste, levende træ


Alternative/andre navne:
Den høje Douglas

Dansk navn:
Almindelig Douglasgran

Latinsk navn:
Pseudotsuga menziesii subsp. menziesii

Lokalitet:
Midtjylland, Silkeborg Kommune
Silkeborg Sønderskov, Kongestolen ved Slåensø. Danmarks højeste, levende træ.
56;07,190N+9;37,013E

Google Earth koordinater:
56.11983 9.61688    Vejledning

Data:
Højde: 51,6 meter

Maximal alder:
111

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Plantet 1895.

Kommentar:
Tallene er fra 2006.

Værdi/betydning:
Bemærkelsesværdig på landsplan

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Slaaensoe.htm

Omtalt i:
Anonym 2008
Friluftskortet
http://www.friluftskort.dk/, Skov- og Naturstyrelsen

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (19-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (19-03-2008)