Egehegnene ved Kollund


Alternative/andre navne:
Kollund Ege - WDPA site ID 336693

Dansk navn:
Eg

Latinsk navn:
Quercus sp.  

Lokalitet:
Syddanmark, Aabenraa Kommune
Mellem Kollund og Kruså. Egehegnene ved Kollund.
54;50.751N+9;25.619E  (position verificeret 31-05-2008)

Google Earth koordinater:
54.84585 9.42698    Vejledning

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Vest for Kollund er der på markskellenes jorddiger plantet egetræer. Disse egehegn giver Kollund sin helt
egen - og for egnen atypiske - identitet.

Værdi/betydning:
FREDET/tinglyst, regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.herning.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Dokum

Omtalt i:
World Commission on Protected Areas 2008
World Database on Protected Areas
http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/index.htm (from 2009: http://www.wdpa.org/)

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (31-05-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (31-05-2008)