Skrædderen - Hareskoven, Ballerup


Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Furesø Kommune
Jonstrupvang, Hareskovene, ca. 250 m ØSØ for Vangehus. Skrædderen.
55° 45.754'N 12° 22.195'E  (position verificeret 14-09-2008)

Google Earth koordinater:
55.76257 12.36992    Vejledning

Data:
Omkreds: 5,66 meter
Diameter: 1,8 meter
Målehøjde: meter

Status:
Levende, sund

Vækstform:
Træ, enstammet

Kommentar:
Tal fra 2008. Alder baseret på Holten, Dansk Dendrol. Årsskr. 26: Fig.1 (1998).

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse(r):
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Hareskovene.htm

Omtalt i:
Christensen, K.I. 2008
Ege i Jonstrup Vang
Personlig indrapportering

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (14-09-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (14-09-2008)

Billede:
© Knud Ib Christensen 2008   Klik her    Klik her