Løvklitterne i Kærgård Klitplantage - Varde


Alternative/andre navne:
Kliteegene, Løvklit - WDPA site ID 336414

Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Syddanmark, Varde Kommune
Store Løvklint, Kærgård Klitplantage, VNV for Nørreenge. Løvklitterne.
55° 41.90'N 08° 11.06'E  (position verificeret 28-01-2008)

Google Earth koordinater:
55.6983 8.1843    Vejledning

Data:
Højde: 8 meter
Omkreds: 0,47 meter
Diameter: 0,15 meter

Maximal alder:
750

Minimums alder:
300

Status:
Levende

Vækstform:
Busk, opret-opstigende

Legender:
Løvklitterne består af tilsandede ege.

Kommentar:
Tallene er angivet for 1968. Alderen angiver løvklitternes dannelse.

Værdi/betydning:
FREDET/tinglyst, bemærkelsesværdig på landsplan

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Blaabjerg.htm

Omtalt i:
Feilberg, L. 1968
Bidrag til beskrivelse af løvklitterne ved Kærgård
Dansk Dendrologisk Årsskrift, bind 3(1), side 7-44, København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (28-01-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (28-01-2008)

Billede:
© Lars Feilberg   Klik her