Djævelen - Hareskoven, Ballerup


Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Furesø Kommune
Jonstrup Vang, Hareskovene, ca. 480 m Ø for T-krydset Jonstrupvangvej-Ballerupvej, ca. 50 m N for Måløvvej. Djævelen.
55° 45.966'N 12° 22.435'E  (position verificeret 14-09-2008)

Google Earth koordinater:
55.76610 12.37392    Vejledning

Status:
Levende, svag

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Tidligere lignede Djævelen Djævelens hånd, men under stormen i 1981 blev det meste af dens krone ødelagt.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Hareskovene.htm

Omtalt i:
Anonym 2003
Hareskovene
Vandreture i Statsskovene, bind 16, Miljøministeriet. Skov og Naturstyrelsen

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (01-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (01-03-2008)

Billede:
© Knud Ib Christensen 2008   Klik her    Klik her