Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hele årgange kan downloades her.

2019

Arboretet i Hørsholm – en vital 80-årig

2019

Træer i Grønland – godt halvandet hundrede års plantningshistorie

2019

Det grønlandske arboret – ca. 40 år efter de første plantninger

2017

Abies-tur i Arboretet. Ud fra en anvendelses- og forskningsmæssig synsvinkel

2017

Sarcococca – et planteportræt. Små hårdføre, stedsegrønne og duftende, vinterblomstrende buske

2016

Det fejreste træ. Ær, løn, navr og ahorn i navn, skov og skrift i Danmark

2014

Blade fra Fondens historiebog

2014

Træerne i havearkitekt Jørgen Holms private have

2014

Bytræet

2014

Bornholms sidste brændevinsege

2014

Øster Møllesø

2014

Beplantning af Statens veje

2014

Livstræer

2014

UNESCO Verdensarv i Nordsjællands skove?

2014

Skovtræernes betydning for biodiversiteten

2014

Hvorfor har vi stadig skov i Danmark?

2014

Ny indsigt i de gamle jyske linde – opnået via DNA-metoder

2014

Skovtræernes historie

2014

Æbletræer

2014

Fondens begyndelse

2014

Fonden for Træer og Miljø i et moderne samfund

2013

Brygger J.C. Jacobsens have på Carlsberg

2013

Stensbygaard have, Sydsjælland

2013

Røn på Bornholm. En botanisk og forvaltningsmæssig udfordring

2012

Morfologisk nøgle til identifikation af Tilia på kultivar niveau

2012

Orsa- og Krokodillegranen – to mærkelige rødgraner

2012

1000-årige hvidtjørne – en realitet eller fri fantasi?

2010

Løvfældende Stewartia

2009

Betula - några odlingserfarenheter ifrån Sydskandinavien

2009

Borsholm Pinet - registrering, beskrivelse, analyse og forslag til fremtidig forvaltning

2009

Arboretet ved Aarhus Universitet - en kort præsentation

2009

Dansk Træregister

2008

De vilde roser i det danske landskab - et forsøg på status over viden og mangel på samme

2008

Odlingsvärda ekar för sydsvenska städer

2007

The NAU collecting expeditions to Korea and Japan in 1976. Plant introduction, distribution and survival

2006

Den store Banyan - Ficus benghalensis L. (Moraceae). Et livskraftigt symbol for indisk dendrologi og for India Botanic Garden, Kolkata

2006

Baobab, Adansonia digitata L., vedanatomi og fysiologi

2006

Virginsk Poppel (Populus deltoides) i Danmark

2005

Araucaria araucana (Molina) K. Koch i Norge og Danmark

2005

Planteportræt, Kamtjatkabirk, Betula ermanii Chamisso

2005

Widdringtonia - den afrikanske cypres

2004

Ibenholt, Diospyros ebenum Koenig (Ebenaceae). Den sorte gudefrugt - en gammel kending, der først sent fik sit navn

2004

Inauguration of Arboretum Groenlandicum (Kalaallit Nunaata Orpiuteqarfia) on August 2, 2004

2004

Sakhalin-pil (Salix udensis) - endnu en smalbladet pil i Danmark

2004

Vorte-fyr (Pinus attenuata) - et planteportræt

2003

Caesalpinia echinata Lam. (Legminosae) - Brasiltræ - træet, der lagde navn til en halv verdensdel

2003

Vilde arter af nåletræer i Danmark

2003

Ilex aquifolium L. - den naturligt hjemmehørende kristtorn i Europa

2003

Klit-fyr (Pinus contorta) i Danmark - variation og tilpasning

2002

Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. (Ranunculaceae) - bjergskovranke. Portræt af en gæst fra Verdens Tag

2002

Vedplanter omkring Arboretet i Hørsholm: forvildede, naturaliserede og oprindelige

2002

Træer og buskes forekomst i hegn og småbiotoper

2002

Forvildede vedplanter fra haver og hegn - et problem for dansk natur?

2002

Koral-Hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla) - en overset Hvidtjørn med potentiale som have- og landskabsplante

2002

Altai-Rødgran (Picea abies subsp. obovata) i Nordskandinavien

2001

Arborteter og botaniske haver i Slesvig-Holsten og Hamborg

2001

G.C. Oeders bemærkninger om norsk skovbrug gjorte under og efter hans rejse til Norge 1755-1760

2001

Hvordan klarer Fagus sylvatica og Platanus hispanica sig i bymiljøet?

2001

Crataegus pycnoloba - en endemisk Hvidtjørn fra de græske bjerge

2000

Dansk Dendrologisk Årsskrift i 50 år. Artikler publiceret i bind 1,1 (1950) til 17 (1999)

2000

Gensyn med Hvidløgstræet. Gallesia gorazema Moq. (Phytolaccaceae). En skæv vinkel på botanikeren P.W. Lund

2000

Vilde og »halvtamme« blommer i Danmark

1999

Charlottenlund - Danmarks mest besøgte skov

1999

Erik Viborgs betydning for dansk skovbrug

1999

Hvordan bliver det nye årtusindes danske naturskov?

1998

Nogle planteportrætter

1998

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998

Metasequoia glyptostroboides ude af Kina i 50 år. Iagttagelser fra U.S.A. og Danmark

1997

Nordisk arboretsamarbejde i 25 år

1997

Erfaringer med Nothofagus i Vest-Norge og Øst-Danmark

1997

Elmesygens indflydelse på læhegn i Danmark

1997

Hørsholm Kirkegård

1997

Ulmus - elm. Arter, hybrider og sorter angivet med modstandsdygtighed mod elmesyge

1996

De asiatiske træhasler

1996

I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige danske træer

1996

Wollemia nobilis - en ny australsk slægt og art

1996

Lignocellulose, egenskaber/anvendelse

1995

Maackia fauriei

1995

Historisk oversigt over islandsk skovbrug

1995

Eshøj Plantage - Thisteds 100-årige dendrologiske byskov

1995

Nordamerikanske træfrøleverancer til Danmark o. 1800

1994

Guide til Arboretet i Hørsholm

1993

Genetiske markører i skovtræforædlingen

1993

Skovødelæggelse, skovplantning og træartsforsøg på Porto Santo

1993

Leyland cypres x Cupressocyparis leylandii (A.B. Jacks. et Dallim.) Dallim.

1992

Borsholm Pinet

1992

From Gansu to Kolding - the expedition of J.F. Rock and the plants raised by Aksel Olsen

1992

Rust-Pil (Salix cinerea subsp. oleifolia) - en overset pil i Danmark og Skandinavien

1991

Arter og racer af vedplanter egnet til dyrkning på Grønland og Færøerne

1990

Tenerifes træer og buske

1990

Om eksotiske nåletræers naturalisering på Fyensk jord

1990

Lidt om vejtræer, Frederiksberg Allé og Dalgas Boulevard

1990

Toromiro, Sophora toromiro (Phil.) Skottsb. - Påsköns utdöda träd lever än

1989

Korkeg, Quercus suber L.

1989

Tenerifes vegetation

1989

En Hestekastanie med slæb

1989

Vævskultur af nåletræer

1989

Aldersfordeling af Ege (Quercus robur og Q. petraea) fra 4 vestjyske egekrat

1989

Bjerg-Fyr (Pinus mugo) i Central- og Sydeuropa - systematik, variation og evolution

1988

Arboretplaner omkring 1760

1988

Frederik V's dyrkning af nåletræer, inklusiv Lærk

1987

Et stort bøgetræ (Fagus sylvatica L.) i Nordsjælland

1987

Elliottia racemosa Ell. - opdaget - glemt - genfundet

1987

Douglasgran, Grandis, Sitka-gran, Nobilis og Nordmannsgran på Buderupholm Skovdistrikt i tiden før ca. år 1900

1986

Lindetræet ved Lundbæk - antagelig Danmarks største

1986

Aesculus californica

1986

Ørstedsparken og Østre Anlæg

1983

Cladrastis sinensis Hemsl.

1983

Picea chihuahuana og Picea mexicana - to sjældne mexicanske granarter

1983

Meliosma veitchiorum og Meliosma dilleniifolia

1983

De Skandinaviske Birke

1983

Træartssammensætningen af statsskovene

1982

Afkastning af frø hos Rød El (Alnus glutinosa) - et pionertræ

1982

Indvandring af Eg (Quercus robur L.) på Hjelm Hede

1982

Vore Hvidtjørne - en hybridsværm?

1982

Stewartia - Ett alternativ till Camellia för Danmark

1982

Forsthaven i Charlottenlund

1981

Byens klima og dets betydning for træer i byen

1981

Blomstrende bambus. Om vækstbetingelser og dyrkningserfaringer med frilandsbambus i Danmark og i udlandet

1981

Stewartia rostrata

1981

Stammehække i danske købstæder

1981

Hvorfor er træer smukke? Tanker om træer og æstetik

1980

Magnolia kobus DC. og Magnolia salicifolia (S. & Z.) Maxim. - to nærtbeslægtede Magnolia-arter

1980

Magnoliahybrider och -hybridisering

1979

Hvordan opstår troldeskov?

1979

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske

1978

Dyrkning af Cupressus i Danmark

1978

Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800

1977

Hofmansgaves Have

1977

Om oldtidens anvendelse af bøg

1976

Viborgs Arboret i Charlottenlund

1976

Polylepis australis Bitter - en ny hårdfør vedplante for Danmark

1976

Skærmelm på Krenkerup

1975

Plants in cold climates

1975

Iagttagelser af Araucaria araucana i Vestnorge

1975

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske II

1974

Om oldtidens anvendelse af kornel

1974

Nyssa sylvatica

1974

Naturens designere - formgivende og selekterende kræfter på skrænter og buskoverdrev og i strandkrat

1973

De gamle magnolier foran Blegdamshospital flyttet til hovedindgange ved Trianglen

1973

Kæmpeege og tjørneskov i Jægersborg Dyrehave

1973

Frederiksborg Slotshave: Lindealléernes pleje 1963-71

1973

Cornus nuttallii

1973

Morfologiske undersøgelser af vegetative hos træer og buske I

1970

Stensbygårds Park mellem Vordingborg og Kallehave

1970

Föreningen för Dendrologi och Parkvårds 50-årsjubilæum

1970

Metasequoia glyptostroboides har båret kogler i Danmark

1970

Strejftog i Ørkenarboretet

1970

Hedera helix L. var. hoevensis H.N.J.

1970

Vore gamle kirkegårde og alleers træer, set i kulturhistorisk perspektiv

1968

Bromølletaksens alder

1968

Frø af Nordøstamerikanske træer og buske indsamlet til Arboretet i Hørsholm

1968

Forholdet mellem køn og vækst hos slægten Populus

1968

Bidrag til beskrivelse af løvklitterne ved Kærgård

1967

Forsthaven, Århus. Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966

1967

Et par Poppelarter, Populus lasiocarpa og P. wilsonii

1967

Nogle betragtninger over Rhododendronfrø

1967

Embothrium coccineum Forst. En koldhusplante med uventet hårdførhed

1965

Hesede Planteskole

1965

Corylus avellana L. var. contorta Bean - Troldhassel

1965

Kimplanternes morfologi og udvikling hos de i skovbruget almindeligt anvendte nåletræer

1965

A rarity returns to its home (the Toromiro of Easter Island)

1965

Vrange bøge på Farum Skovdistrikt

1965

Et forsøg på aldersbestemmelse af Storkeegen og Kongeegen i Jægerspris Nordskov

1965

Tegninger af berømte træer med tekst af P. Chr. Nielsen

1963

Professor, dr. phil. C. Raunkiær som lærer, set med en elevs øjne

1963

Spredte oplysninger om løvspringets tidspunkt og forløb hos vore skovtræer

1963

Nogle dendrologiske artsproblemer

1963

Den botaniske nomenklatur

1963

Systematisk botanik og dendrologi

1963

Tropernes skove, biologisk belyst, en kort og fragmentarisk oversigt

1963

Om trækronernes form

1963

Vore træer og buske

1963

Træer, hvorfor træer?

1961

Guldlærken, Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.

1961

Idesia polycarpa

1961

Lidt om skovene på Vancouver og tilgrænsende øer

1961

Fortegnelse over træer og buske på Anholt med bemærkninger om nogle naturligt forekommende og forvildede arter

1957

Universitetsparken i København

1957

Herlufsholm Pinetum 1890-1955

1957

Træer og buske i Københavns Universitets Botaniske Have 1955

1957

Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling gennem de sidste århundreder

1957

Kæmpegene i Jægerspris Nordskov

1955

Frøformering af Hedera helix

1955

En kæmpemæssig Guldregn på Sankt Jørgensbjerg Kirkeplads, Roskilde

1955

Storepil på Herlufsholm. En berømt Sortpoppel, Populus nigra

1955

Arboretet på Gammelkøgegård

1955

Kosteskoven på Lolland

1955

Om slægten Evodia

1955

Sophora japonica L., Pagodetræet, i Danmark

1955

Fileten - et dendrologisk anlæg ved Farum Lillevang

1955

Rødel, Alnus glutinosa

1953

Den Geografiske Have Syvdalen i Aksel Olsens planteskole Brændkjærhøj, Kolding

1953

En falsk, ikke tilladt Berberis thunbergii, Berberis ottawensis purpurea 'Superba'

1953

To interssante og smukke nåletræer, Abies koreana og Picea breweriana

1953

Crataegus i Nordøstamerika

1953

Hamamelis japollis hybr. n.

1953

Kommandørgårdens Tax, Rømø

1953

Lonicera japonica Thunb. var. aureo-reticulata (T. Moore) Nicols.

1953

Gleditsia triacanthos L., Tretorn. Et bidrag til oplysning om artens vækst i danske haver.

1953

Fremmede løvtræer i danske skove

1950

Sortpoppel, Populus nigra L.

1950

Om slægten Corylopsis Sieb. & Zucc.

1950

Misteltenen, Viscum album L.

1950

Skærm-Ælm, Ulmus laevis Pall. Et bidrag til vor viden om artens forekomst og trivsel i danske haver, parker og skove