Nyt fra foreningen


Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Dendrologisk Forening
tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00,
von Langen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Regnskab
4. Budget og virksomhedsplan
5. Årsskriftet
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt


Efter generalforsamlingen vil Martin Reimers, jfr. omstående, holde et foredrag med titlen ”Nye eksotiske træer og buske fra den sydlige halvkugle”.

Med den globale opvarmning kan vi dyrke en række frosttålende arter fra Sydamerika, Australien og New Zealand i vores haver.
Disse træer og buske er både eksotiske og anderledes, end hvad vi er vant til at se.
Martin Reimers, der skrev artiklen ”Forsøg med frostfølsomme træer og buske” i årsskriftet 2023, underholder os efter generalforsamlingen med historier og billeder om nogle arter fra den sydlige halvkugle, der er på vej til Danmark. Blandt andet skal vi høre om stedsegrønne sydbøge, nålebuske og eukalyptus men også om de skønne New Zealandske bellisbuske og blomsterrige udendørs fuksia.Darwins berberis (Berberis darwinii) tv og Smalbladet berberis (Berberis linearifolia ’Orange King’) th, Rinkenæs april 2023.


Søger du information om et træ eller en busk, som er blot nogenlunde hårdfør hertillands
Så har W. J. Bean: Trees and Shrubs Hardy in the British Isles i mange år været det ene hovedværk på området, det andet har været Gerd Krüssmann: Handbuch der Laubgehölze og Handbuch der Nadelgehölze, som også udkom på engelsk.
Det er snart fyrre år siden, seneste udgave af Beans værk (fire tykke og noget uhåndterlige bind + supplement) kom fra trykken, men International Dendrology Society (IDS) har overtaget rettighederne til værket, og det er nu digitaliseret. Der er fri adgang til værket på nettet treesandshrubsonline.org og der foregår løbende en opdatering, efterhånden som midlerne kommer ind, bl.a. gennem sponsorering af de enkelte slægter.
Dansk Dendrologisk Forening har sponsoreret slægten Pseudotsuga (Douglasgran), hvilket kan ses, hvis man slår op på denne slægt og arter heraf.