Arrangementer 2024


Tirsdag d. 19. marts kl. 19.0
GENERALFORSAMLING

Efter generalforsamlingen følger et foredrag af Martin Reimers med titlen ”Nye eksotiske træer og buske fra den sydlige halvkugle”Søndag d. 5. maj kl. 13.00
FORENINGENS 75-ÅRS JUBILÆUM

Jubilæet markeres ved plantning af et træ i Arboretet i Hørsholm i forbindelse med Åben Dag arrangementet (nærmere vil komme til at fremgå af hjemmesiden)Onsdag d. 5. juni
RUNDVISNING I BOTANISK HAVE I ÅRHUS

I forbindelse med den årlige udflugt for Gerlevparkens Venner vil der være mulighed for at deltage i en rundgang i Botanisk Have i Århus (nærmere vil komme til at fremgå af hjemmesiden)Lørdag d. 8. juni kl. 10.00 – ca. 16.30
EKSKURSION PÅ MØN

Mødetid og sted:
Vi mødes kl. 10 på parkeringspladsen ved Liselund, Langebjergvej 4, 4791 Borre.

Parken er én af Danmarks bedst bevarede romantiske haver og af dendrologisk interesse er fx store ægte kastanjer.

Efter at have spist medbragte frokost rykker sammen i bilerne og kører til Jydelejet. Vi går til fods ind i det artsvige overdrevsareal i Jydelejet, hvor temaet er vedplanter og den øvrige unikke flora. Her er fx flere meter høje benved blandt de mange af vores hjemmehørende buskarter. Naturstyrelsen vil fortælle om deres arbejde med at bevare og benytte den genetiske pulje af de hjemmehørende vedplanter – både her og på nationalt niveau, herunder om samspil mellem at bevare og benytte. Forskere fra Københavns Universitet vil supplere med at fortælle man ved om de danske bestande af busk arter ud fra genetiske studier af arterne gennem 20 år. Der er mulighed for at diskutere hvordan disse buske i Jydelejet kan være genetisk interessante, og hvad de igangværende klimaændringer kom kommer til at betyde. Både i forhold til vækstvilkår og nye såvel som gamle skadevoldere.
Det andet tema på Høje Møn er den helt særlige flora, ikke mindst de mange orkideer hvoraf nogle forhåbentlig stadig er i blomst. Naturstyrelsen vil til dette tema fortælle om hvordan de gennem forvaltningen arbejder med at understøtte Møns mange orkidearter. Fx om det EU støttede LIFE Orchids projekt, som har til formål at etablere og forbedre kalkoverdrev ved bl.a. Høvblege og Hundevæng overdrev til gavn for orkideerne. Der foregår også spændende DNA-studier af orkideerne på Møn i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Københavns Universitet, og vi kan derfor også høre om de nyeste resultater fra forskningen i samspil mellem svampe og orkideer i området.

Sidste tema på tuen er Klinteskoven, som fx er kendt for de særlige bøgetræer som vokser på den kalkrige jordbund. Her vil Naturstyrelsen fortælle om skovens historie og betydning, og konkrete planerne for dens fremtid baseret på principperne for urørt skov.

Det bliver forhåbentlig en spændende sommerdag i smukke omgivelser. Gennemgående værter på turen er pensioneret skovfoged H.C. Graversen og forstfuldmægtig Markus Raeder Konner fra Naturstyrelsen Storstrøm. Fra Naturstyrelsen Nordsjælland, deltager Chefkonsulent i Frø og Genetik Gunnar Friis Proschowsky, mens Erik Dahl Kjær og Iben Thomsen er med fra København Universitet.

Vi slutter ca. kl. 16 hvor foreningerne er vært med en øl eller vand. Vi er udendørs hele dagen så påklædning efter vejret. Turen gennem Jydelejet og ind i Klinteskoven til fods kan være lidt strabadserende, så hvis man vil undgå gåturene kan man slutte i Jydelejet.

Turleder er Erik Dahl Kjær, som kan kontaktes via edk@ign.ku.dk 2141 9212

Turen arrangeres i samarbejde med Dansk Forstkandidatforening og Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr


Høje Møn (foto: Leif Bolding)Lørdag d. 7. september kl. 13.00 – 17.00
EKSKURSION I FARUM LILLEVANG

Mødested:
Rastepladsen i den vestlige ende af Farum Lillevang på sydsiden af Slangerupvej

Vi skal besøge Filet’en, som fremtræder som et arboretområde, idet der tidligere har været foretaget plantninger med henblik på afprøvning af diverse eksotiske træer. Vi kan jo se, hvilke arter vi er i stand til at genkende. Vi fortsætter til området ved bronzealderhøjen Kaffehøj, hvor det nok var kvægpesten i 1700-tallet, som betød, at bøgen kunne få lov til at opvokse uhindret, da dyrene forsvandt. Denne del af skoven har stået urørt siden 1905, men nu er træerne så også ved at have nået deres maksimale levetid.

Vi holder undervejs en lille pause, hvor foreningen byder på kage. Medbring selv kaffe, te, eller hvad du nu kan lide at drikke.
Sørg for påklædning og fodtøj, der passer til vejret og til færdsel også uden for skovstierne.

Læs eventuelt lidt mere om Farum Lillevang på Naturpark Mølleåen tur 7 og specielt om Filet’en i Naturstyrelsens folder.

Turleder er Iben M. Thomsen, som kan kontaktes via imt@ign.ku.dk.


Farum Lillevang